VIZIJA IN POSLANSTVO

Naše poslanstvo je  vodenje računovodstev drugih poslovnih subjektov najboljše kvalitete z zagotavljanjem ujemanja z zakonskimi predpisi in pravili stroke ter upoštevanjem računovodskih načel.


 
 
 
 
pecat.jpg

Naš cilj in vodilo je izpolnitev naročnikovih pričakovanj, zadovoljitev njihovih želja in potreb, kakor tudi izpolnitev pričakovanj zaposlenih, spodbujanje njihovih ustvarjalnih potencialov, razvijanje pripadnosti in predanosti, ki utrjujejo poti za uresničevanje vizije, ki je močna, finančno stabilna, prepoznavna organizacija, zgrajena na znanju, sodelovanju, pravičnosti, družbeni odgovornosti, morali in trdnih človeških odnosih znotraj in zunaj organizacije. 

 

gradijo.jpg

E-Novice
Aktualno

Stik
an image
Kosednar računovodske in druge storitve d.o.o.
Gradišče I/117
 
1291
Škofljica

Email: info@kosednar.si

+386 (0)1 366 2009