CENIK

Osnova za vrednotenje računovodskih storitev je računovodska tarifa, ki jo izdaja strokovni svet Inštituta za računovodstvo in revizijo. Uporabljamo dve metodi za vrednotenje  storitev, in sicer:

 

  • število knjižb v različnih knjigah, število obračunov, število poročil

  • istočasno vsako storitev spremljamo še s količino časa, ki ga porabimo za izvedbo
 
 
 
 
 
 
Euro Icon
 

Najbolj verodostojna je metodo časa ali preprosto povedano »delo po uri«. Vsaka storitev je ovrednotena po ceni časovne enote. Uporabljamo tudi vrednotenje s povprečno ceno časovne enote za vse storitve.  Osnova za obračun je delovni nalog na kateremu je natančno izmerjen čas dela.

 

Vrednost storitve lahko niža obseg storitev. Z večanjem obsega storitev za posamezno stranko se znižuje cena na enoto storitve.

 
V praksi imamo uveljavljene tudi različne popuste: občasne, enkratne in subjektivne popuste.

 

Velikokrat pristopimo s partnersko solidarnostjo, ko stranka začasno zaide v finančne težave in nelikvidnost.

Deznik
E-Novice
Aktualno

Stik
an image
Kosednar računovodske in druge storitve d.o.o.
Gradišče I/117
 
1291
Škofljica

Email: info@kosednar.si

+386 (0)1 366 2009