KAKO DELUJE

Za posredovanje e-računa kupcu potrebuje izdajatelj tudi kupčevo e-prijavnico za prejemanje e-računov od njega, ki jo tudi prejme v elektronski banki. Na drugi strani se morajo prejemniki računov ravno tako prijaviti za prejemanje računov v elektronski obliki. Poleg tega morajo vsakemu posameznemu dobavitelju oz. izdajatelju e-računa dostaviti prijavnico za prejemanje e-računov. Elektronske račune je treba hraniti v elektronskem arhivu. Udeleženci sistema so poslovno povezani subjekti, ki sodelujejo pri izmenjavi e-računov:

 
 
pise.jpg 
  • poslovne banke in ostale udeleženke sistema, ki so svoje elektronske rešitve prilagodile za izmenjavo e-računov,


  • izdajatelji e-računov, ki so se prek svoje poslovne banke vključili v sistem,


  • prejemniki e-računov, ki so se prijavili na prejem računov v elektronski obliki,


  • e-arhivarji, pri katerih lahko udeleženci pravni subjekti elektronsko arhivirajo izdane in prejete e-račune, izmenjane preko sistema.

 

Podjetja, ki želijo voditi elektronsko računovodstvo in elektronski arhiv dokumentarnega gradiva, morajo znotraj podjetja sprejeti:

 

  • Sklep o varstvu gradiva in zagotavljanju informacijske varnosti  • Sklep o uvedbi digitalizacije in hrambe dokumentarnega gradiva  • Notranja pravila za izvajanje zajema in hrambe dokumentarnega gradiva
 
 
 
 
 
kljukica.png
kljukica.png
kljukica.png

E-Novice
Aktualno

Stik
an image
Kosednar računovodske in druge storitve d.o.o.
Gradišče I/117
 
1291
Škofljica

Email: info@kosednar.si

+386 (0)1 366 2009