Informativni izračun cene računovodskih storitev

Osnovni podatki

Naziv podjetja*

Kontaktna oseba*

Telefon kontaktne osebe*

E-pošta kontaktne osebe*

Podatki za izračun cene

Število prejetih računov/mesec*

Število izdanih računov/mesec*

Število zaposlenih*

Zavezanec za DDV

Da Ne

Plačilni promet (plačevanje preko spletne banke)

Plačevanje vodim sam Plačevanje vodi računovodski servis

Število blagajniških izdatkov*

Število mesečnih izplačil (po pogodbi o delu, avtorskih honorarjev in drugih prejemkov fizičnim osebam)

Število potnih nalogov*

Če nam želite poleg danih informacij sporočiti še kaj, nam to napišite

Vnesite zapordje znakov kot jih vidite v zgornjem polju
E-Novice
Aktualno

Stik
an image
Kosednar računovodske in druge storitve d.o.o.
Gradišče I/117
 
1291
Škofljica

Email: info@kosednar.si

+386 (0)1 366 2009